9 czerwca 2016 odbyła się w Gliwicach, w siedzibie firmy Kamsof, która obok Stowarzyszenia KNX Polska i firmy EL-TEAM była współorganizatorem, konferencja poświęcona zagadnieniom "Automatyki Budynku KNX"

Na konferencję zaproszono głównie instalatorów i integratorów KNX, którzy przybyli bardzo licznie (około 120 osób) i bardzo aktywnie uczestniczyli przez cały dzień zarówno w prezentacjach jak i w szkoleniach (program i tematy prezentacji poniżej).
Uczestnicy konferencji mogli też zapoznać się z najnowszymi produktami systemu KNX, a także mieli okazję porozmawiać o problemach na jakie napotykają w codziennej pracy instalatora/projektanta oraz o produktach bezpośrednio na stoiskach firm organizatorów.
Spotkanie było też pewnym rodzajem platformy wymiany doświadczeń pomiędzy fachowcami z firm wystawiających się i instalatorami. Pierwsza część która zakończyła się po godzinie 14:30.

Po wspólnym obiedzie w drugiej części odbyło się otwarte spotkanie stowarzyszenia KNX Polska. Prezes Jan Worobiec zaprezentował nową strategie Stowarzyszenia: "By być bardziej skutecznym w naszej działalności, członkowie Stowarzyszenia postanowili, że należy zmienić formę organizacyjną stowarzyszenia, która obecnie gromadzi wyłącznie firmy producenckie KNX i dopuścić (na wzór form organizacji narodowych w innych krajach) do udziału w Stowarzyszeniu również integratorów, a w przyszłości być może projektantów, architektów, środowiska akademickie”.
Prezes wstąpił więc z propozycją bliżej współpracy Stowarzyszenia i instalatorów i zaprosił instalatorów do członkostwa w Stowarzyszeniu.
Wywiązało się dyskusja na temat warunków przystąpienia oraz sposobem weryfikacji na członków.

„Udział instalatorów w Stowarzyszeniu, który powinien dać im takie korzyści jak współudział w kształtowaniu rynku, uczestnictwo w podejmowanych przez Stowarzyszenie działaniach, szkoleniach, spotkaniach udział etc. ma być nobilitacja najlepszych instalatorów i budować ich prestiż i wiarygodność w oczach potencjalnych inwestorów” powiedział Prezes.
Wielu instalatorów przyjęło propozycje z entuzjazmem i wyraziło swój zamiar przystąpienia do Stowarzyszenia oraz zgłosiło szereg propozycji nowych aktywności i form działania Stowarzyszenia.
Robert Karwowski zaprezentował też najnowsze strony internetowe Stowarzyszenia które są obecnie budowane i porządkowane przez firmę Target Press.

Program konferencji

Konferencja Automatyka Budynku KNX jako platforma rozmów o nowoczesnych rozwiązaniach automatyki budynkowej

Partnerzy

Konferencja Automatyka Budynku KNX jako platforma rozmów o nowoczesnych rozwiązaniach automatyki budynkowej

Galeria zdjęć

Konferencja Automatyka Budynku KNX jako platforma rozmów o nowoczesnych rozwiązaniach automatyki budynkowej

Konferencja Automatyka Budynku KNX jako platforma rozmów o nowoczesnych rozwiązaniach automatyki budynkowej

Konferencja Automatyka Budynku KNX jako platforma rozmów o nowoczesnych rozwiązaniach automatyki budynkowej

Konferencja Automatyka Budynku KNX jako platforma rozmów o nowoczesnych rozwiązaniach automatyki budynkowej

Konferencja Automatyka Budynku KNX jako platforma rozmów o nowoczesnych rozwiązaniach automatyki budynkowej

Konferencja Automatyka Budynku KNX jako platforma rozmów o nowoczesnych rozwiązaniach automatyki budynkowej

Konferencja Automatyka Budynku KNX jako platforma rozmów o nowoczesnych rozwiązaniach automatyki budynkowej

Konferencja Automatyka Budynku KNX jako platforma rozmów o nowoczesnych rozwiązaniach automatyki budynkowej

Konferencja Automatyka Budynku KNX jako platforma rozmów o nowoczesnych rozwiązaniach automatyki budynkowej

Konferencja Automatyka Budynku KNX jako platforma rozmów o nowoczesnych rozwiązaniach automatyki budynkowej

Konferencja Automatyka Budynku KNX jako platforma rozmów o nowoczesnych rozwiązaniach automatyki budynkowej

Konferencja Automatyka Budynku KNX jako platforma rozmów o nowoczesnych rozwiązaniach automatyki budynkowej

Konferencja Automatyka Budynku KNX jako platforma rozmów o nowoczesnych rozwiązaniach automatyki budynkowej

Konferencja Automatyka Budynku KNX jako platforma rozmów o nowoczesnych rozwiązaniach automatyki budynkowej

Konferencja Automatyka Budynku KNX jako platforma rozmów o nowoczesnych rozwiązaniach automatyki budynkowej

Konferencja Automatyka Budynku KNX jako platforma rozmów o nowoczesnych rozwiązaniach automatyki budynkowej

Konferencja Automatyka Budynku KNX jako platforma rozmów o nowoczesnych rozwiązaniach automatyki budynkowej

Konferencja Automatyka Budynku KNX jako platforma rozmów o nowoczesnych rozwiązaniach automatyki budynkowej

Konferencja Automatyka Budynku KNX jako platforma rozmów o nowoczesnych rozwiązaniach automatyki budynkowej

Konferencja Automatyka Budynku KNX jako platforma rozmów o nowoczesnych rozwiązaniach automatyki budynkowej

Konferencja Automatyka Budynku KNX jako platforma rozmów o nowoczesnych rozwiązaniach automatyki budynkowej

Konferencja Automatyka Budynku KNX jako platforma rozmów o nowoczesnych rozwiązaniach automatyki budynkowej

Konferencja Automatyka Budynku KNX jako platforma rozmów o nowoczesnych rozwiązaniach automatyki budynkowej

Konferencja Automatyka Budynku KNX jako platforma rozmów o nowoczesnych rozwiązaniach automatyki budynkowej

Konferencja Automatyka Budynku KNX jako platforma rozmów o nowoczesnych rozwiązaniach automatyki budynkowej