Automatyzacji budynków z systemem KNX ma wielką przyszłość – jest to okazja do biznesu nie tylko dla profesjonalistów, takich jak integratorzy systemów, ale także dla początkujących. Nowo opracowane narzędzie KNX – eCampus ETS, może oznaczać pierwszy krok na drodze do sukcesu. Skontaktuje się z nim, sprytny instalator, który chce osiągnąć więcej w swojej karierze. Marzy o programowaniu domu pełenego skomplikowanych funkcji dla wymagających klientów. Natomiast wielu jego kolegów zapewne zastanawiasz się, jak dostać się do tego obiecującego świata KNX. Organizacja KNX podjęła pierwszy krok w odkrywaniu nowego narzędzia online eCampus ETS w sklepie na www.knx.org

Po rejestracji w sklepie internetowym KNX, można bezpłatnie kożystać z eCampus‘u. Pierwsza lekcja zapewnia podstawową wiedzę o KNX Interactive learning with ETS4, here showing device selection Symulacja fizycznej struktury i funkcji w systemie kontroli oświetlenia za pomocą KNX Motywacja pozwala testować postępy w nauce

Witamy nowych użytkowników

Wraz z wprowadzeniem nowego Engineering Tool Software ETS4, poprawionych zostało kilka funkcji do tworzenia projektów KNX. Narzędzie do realizacji technologii systemowej dla domu i budynku powinno również motywować nowych użytkowników aby podążali za modą. Zainwestowano więc wiele wysiłku w stworzenie atrakcyjnego interfejsu z przejrzystą strukturą menu, do projektowania systemu za pomocą ETS4. W porównaniu do ETS3, zostało zintegrowanych ponad 25 nowych funkcji, co sprawia, że tworzenie projektów jest dużo łatwiejsze do zrozumienia i dlatego dużo prostrze. Doświadczeni integratorzy systemów otrzymują dodatkowy zysk w postaci ETS4, ponieważ mogą skonfigurować swoje projekty szybciej i rzetelniej a przyczynia się do tego nowe oprogramowanie narzędziowe.

eCampus jest fajny!

Brak zbędnej teorii! „To naprawdę relaksujące” mówi KNXowiec podczas pracy z podstawowymi informacjami o technologii magistralnej. Dowiaduje się, że magistrala i układy zasilania są oddzielone, urządzenia wykonawcze i sensory mogą komunikować się za pośrednictwem różnych mediów komunikacyjnych, jak łatwo skonfigurować obwód oświetlenia itd. „Correct”, mówi strona autotestu po udzieleniu odpowiedzi na pytania testowe i KNXowiec myśli „To jest naprawdę łatwe do zrozumienia”. Ale teraz musi mieć uszy i oczy otwarte: podstawowe zasady oprogramowania narzędziowego przedstawione są za pomocą komunikatów głosowych oraz wskaźnika myszki poruszającego się na tle interfejsu ETS4. Początki z ETS4 są bardzo łatwe, jak pierwszy krok - utworzenie bazy danych. Symulowane ćwiczenia pozwalają pogłębić nabytą wiedzę. Na koniec utworzony projekt musi zostać zaprogramowany.
i połączenie funkcji za pomocą adresów grupowych. Ten powtarzający się ciąg operacji, znany KNXowcowi, odpowiada konwencjonalnym instalacjom z typowym okablowaniem i zwykłymi urządzeniami. On jednak szybko rozpozna jak elastyczne możliwości programowania dla wszechstronnych zastosowań daje technologia magistralna. Zatem, mogą być spełnione, nawet nietypowe wymagania klientów. Ale najpierw on musi poznać parametryzację funkcji urządzenia - tak zwane akcenty wykończenia - tak że poszczególne urządzenia mogą rozwijać sie w zintegrowany system automatyki. Na koniec zrealizowany projekt programowany jest do sieci urządzeń i system zostaje uruchomiony - projekt jest wtedy kompletny. Ci, którzy uzyskają odpowiednią liczbę punktów podczas autotestu, otrzymają dodatkowo certyfikat, jako wydruk - dowod dla szefa, klientów i dalszego profesionalnego kursu KNX.

Bezpłatny dostęp w sklepie internetowym

ETS KNX eCampus jest systematycznie wdrażany poprzez ulotki „ETS4 dla początkujących”. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim nowicjuszy, którzy chcą uzyskać wgląd w automatyzację budynków za pomocą KNX bez konieczności poświęcania w pierwszej kolejności czasu i pieniędzy. KNX ETS eCampus opiera się na obiektowo- -zorientowanym systemie zarządzania nauczaniem, który został wypróbowany i przetestowany na całym świecie. Dwupoziomowa koncepcja nauki, składająca się z przekazywania wiedzy na temat ETS4 i praktycznych internetowych ćwiczeń symulacyjnych, została opracowana w porozumieniu z ośrodkami prowadzącymi szkolenia KNX. Od grudnia 2011 roku, jest ona dostępna w wersji językowej „angielskiej” i „niemieckiej”. W późniejszym etapie również w innych wersjach językowych. Z KNX ETS eCampus można korzystać bezpłatnie po wprowadzeniu danych rejestracyjnych w sklepie internetowym KNX (www.knx.org).
„Jakie oprogramoanie, skąd?”. Ćwiczenia mylą się KNXowcowi. Tak więc wracpnownie do teorii. To jest piękne w eCampus’ie: można pracować krok po kroku i sprawdzać swoją wiedzę po każdej lekcji. W razie potrzeby powtórzyć krok jeśli nie jest się zadowolonym ze swoich postępów w nauce. KNXowiec jest już zniecierpliwiony i chętny do zrealizowania kolejnych etapów, które obejmują symulację projektu w ETS4.

Ukończenie z certyfikatem

Zaledwie kilka prostych zadań prowadzi do poczucia osiągnięcia sukcesu: otwarcie nowego projektu, wybór urządzeń, wstawienie ich do struktury budynku

Więcej informacji: knx.org/knx-en/training/knx-eacademy/ets-ecampus/