Jedną z tendencji współczesnej elektryki jest dążenie do zapewnienia komfortu. Przykładam tego jest dostosowanie oświetlenia do nastroju użytkownika. Do tego służy ściemnianie oraz sterownie kolorami. Najbardziej wszechstronny sposób sterowania oświetleniem zapewnia KNX. Za pomocą wyrobnika DALI/KNX i sterownika Enterius można osiągnąć niemal wszystko. Nie tylko precyzyjną zmianę barw, ale też sekwencyjną zmianę kolorów i jasności świecenia popularnych pasków LED znajdujących coraz szersze zastosowanie w oświetleniu podstawowym, jak też profesjonalnym i dekoracyjnym.

Czytaj więcej...

Zadanie eSolar jest systemem nadzorującym oraz lokalnym lub zdalnym systemem zarządzającym utrzymaniem instalacji na farmach paneli fotowoltaicznych. System składa się z urządzeń o niskim poborze energii, zainstalowanych na każdej farmie fotowoltaicznej, które mogą uniwersalnie pobierać dane. eSolar integruje istniejący system, który komunikuje się poprzez protokół KNX. Internetowy dostęp do urządzenia możliwy jest poprzez LAN lub sieci mobilne, takie jak GPRS/ UMTS.

Czytaj więcej...

Zadanie: Trzy interesujące zastosowania pozwalają na zademonstrowanie wszechstronnych możliwości systemu KNX do wykorzystania w sektorze przemysłowym. W wydajnej energetycznie elektrociepłowni można uruchomić, jeden lub dwa dodatkowe piece gazowe, ogrzewacze gazowe, lub starsze paleniska gazowe, kiedy wymagane jest podwyższenie temperatury. Oświetlenie powinno być uruchamiane tylko wtedy, gdy jest potrzebne, w budynkach produkcyjnych tylko w użytkowanych obszarach gdzie wykonywane są prace. Przy sterowaniu klimatyzacją w pomieszczeniach biurowych, jest bardzo ważne uniknięcie kondensacji w sufitach chłodzących.

Czytaj więcej...

Zadanie: Ze względu na wzrost kosztów energii ważnym zadaniem stało się bardziej ostrożne korzystanie z jej zasobów. Z tego powodu potrzebujemy nowych rozwiązań do optymalizacji zarządzania energią – możemy to osiągnąć stosując standard KNX.

Czytaj więcej...

Zadanie: Propozycje są pomyślane dla nowych konstrukcji oraz renowacji budynków szkolnych. Funkcje, które mają być zrealizowane, to: oświetlenie, instalacja ekranów słonecznych, ogrzewanie, a co ważniejsze wentylacja. Ważnym przedmiotem systemów automatyki KNX jest wydajność energetyczna, lokalna kontrola, która jest szczególnie istotna podczas godzin lekcyjnych. Pomiary oszczędności energii mają być demonstrowane uczniom w celach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Zadanie: System KNX jest światowym standardem wśród systemów sterowania domów i budynków, oferującym na rynku najnowsze produkty do wizualizacji oraz systemu pomiarowego. Rosnąca liczba tych produktów od różnych producentów na tej płaszczyźnie rynkowej zapewnia szeroką funkcjonalność instalacji. Ponadto system stwarza możliwość zarządzania energią dzięki dynamicznej taryfie elektrycznej.

Czytaj więcej...