Zadanie: Propozycje są pomyślane dla nowych konstrukcji oraz renowacji budynków szkolnych. Funkcje, które mają być zrealizowane, to: oświetlenie, instalacja ekranów słonecznych, ogrzewanie, a co ważniejsze wentylacja. Ważnym przedmiotem systemów automatyki KNX jest wydajność energetyczna, lokalna kontrola, która jest szczególnie istotna podczas godzin lekcyjnych. Pomiary oszczędności energii mają być demonstrowane uczniom w celach edukacyjnych.

Rozwiązanie:

Oświetlenie w salach jest załączane i wyłączane manualnie, aktywuje czujnik ruchu ze stałą kontrolą oświetlenia, które jest automatycznie wyłączane po zakończeniu lekcji. KNX kontroluje precyzyjne przysłanianie rolet do optymalnego poziomu światła dziennego podczas lekcji. Kiedy sale nie są zajmowane rolety zostaną zasłonięte, by sale się nie nagrzewały latem, a z kolei odsłonięte zimą. W przypadku ogrzewanie, to opcje „komfort”, „ekonomiczny” i przeciw zamarzaniu” będą aktywowane automatycznie, zgodnie z planem zajęć i wakacjami. Sale są wentylowane poprzez elektrycznie sterowane okna. Nadal jest możliwość ręcznego otwierania okien, ale czujniki KNX dwutlenku węgla będą wykrywać poziomy nieświeżego powietrza i aktywować otwarcie. W celach edukacyjnych, dane dotyczące zużycia energii są dostępne na wyświetlaczu albo w Internecie. Dotyczy to również stężenia dwutlenku węgla jako wyniku działania wentylacji.

Wdrożenie:

Poprzez zainstalowanie sensorów w sieci KNX i przyporządkowanie im domeny IP możliwe staje się oddziaływanie na instalację oraz wyświetlanie procesów systemu za pomocą panelu dotykowego. Oprogramowanie Promoveo-Technology jest używane do zapisu i poszerzania informacji, co pozwala użytkownikom odczytać zużytą energię elektryczną, wody, gazu, oświetlenia, ogrzewania oraz oszacować jej zużycie na przyszły tydzień. Wyposażenie pochłaniające najwięcej energii może być używane w trakcie tańszego okresu taryf elektrycznych. System ten pozwala użytkownikom reagować na zmianę taryf i czerpać z tego korzyści.

Funkcje:

Niżej podane urządzenia są zainstalowane na panelu:

  • Amun 760 (Theben) – czujnik dwutlenku węgla, mierzy jego stężenie i bieżącą temperaturę / wilgotność w pokoju
  • Windowmaster Motorcontroller WEC 16M – składa się ze sterowników, zamykają / otwierają okna
  • KNX / Dali interfejs (Gira) – kontroluje oświetlenie, wliczając funkcję ściemniania
  • Czujnik ruchu (Busch-Jaeger) zajmuje się stałą kontrolą oświetlenia i detekcją obecności
  • Ambientomura (TCI)- ekran dotykowy z oprogramowaniem wizualizacji ułatwiającym obsługę i ekspozycję funkcji i danych
  • Nadajnik radiowy oraz KNX RF łącznik medialny (Hager) - mogą być użyte do wysyłania danych w projektach przebudowywanych szkół
  • Dodatkowo, jest jeszcze licznik wody (Arcus-EDS), który monitoruje nadmierne zużycie wody w sanitariatach.

Funkcje

Oświetlenie jest załączane na początku zajęć. Stała kontrola oświetlenia może być rozpoczęta zaświeceniem zewnętrzną lampą (latarką) w czujnik. Przycisk magistralny jest używany w ręcznym ściemnianiu, które będzie dezaktywowało stałą kontrolę oświetlenia. Aktualne stężenie CO2 jest wyświetlane na schemacie. Kiedy wartość wzrasta, okno wolno się otwiera. W celu optymalizacji funkcji wentylacji istnieje możliwość wyboru parametrów na panelu NV Comfort Panel. Wszystkie pobierane w pokojach dane są wyświetlane w celach edukacyjnych.

Zalety

  • Wydajność energetyczna poprzez automatykę KNX z manualną obsługą jako priorytet
  • Automatyczna naturalna wentylacja z opcją ręcznej wentylacji, gdy zachodzi nagła potrzeba
  • Wymiar edukacyjny w kształtowaniu świadomości uczniów w dziedzinie energii.