Zadanie: Ze względu na wzrost kosztów energii ważnym zadaniem stało się bardziej ostrożne korzystanie z jej zasobów. Z tego powodu potrzebujemy nowych rozwiązań do optymalizacji zarządzania energią – możemy to osiągnąć stosując standard KNX.

Rozwiązanie:

Tam gdzie występują systemy KNX, użytkownicy na bieżąco są informowani o ich obecnym zużyciu energii, a więc mogą wykorzystywać ją jak najekonomiczniej. Gdy system KNX zostanie zastosowany na szerszą skalę do sterowania i monitorowania różnych domowymi aplikacji, spowoduje to zredukowanie zużycie energii. Ponadto, użytkownicy mogą zdalnie monitorować rzeczywiste zużycie energii nawet z dala od domu i decydować co ewentualnie zrobić, aby je zmniejszyć do minimum.

Realizacja:

Rozwiązania dla przeciętnego domu:.

 • w całym domu możliwa jest kontrola sterowania oświetleniem w grupach lub strefowo,
 • system KNX (przy pomocy modułów Intesis) ma możliwość sterowania dowolnym urządzeniem systemu ogrzewania – wentylacji – klimatyzacji (HVAC) dostępnym na rynku,
 • dzięki dotykowym ekranom (Jung i Zennio) możliwe jest łatwe sterowanie z jednego miejsca w domu,
 • moduł GPRS (Anasuslab) pozwala użytkownikom zdalnie sterować dowolną funkcją systemu, gdy jesteśmy poza miejscem zamieszkania,
 • system inteligentnego opomiarowania Smart Metering firmy Multidomo Networks umożliwia pomiar zużycia energii, wody, gazu itp.

Możliwości:

 • ściemnianie światła zgodnie z potrzebami użytkownika,
 • zastosowanie czujek światłowodowych dla lepszego informowania o aktualnych warunkach oświetlenia,
 • zróżnicowane scenariusze dostosowane do wymagań użytkownika,
 • wykrywanie przeciążeń systemu,
 • wbudowany termostat ułatwia kontrolę nad urządzeniami HVAC w celu optymalizacji ich wykorzystania,
 • monitorowanie w czasie rzeczywistym oraz zapisywanie danych (temperatura, zużycie energii, wody, gazu ...) umożliwia bieżącą kontrolę zużycia mediów oraz ułatwia późniejsza analizę danych.

Korzyści:

Poprzez zintegrowanie wszystkich aplikacji w jednej instalacji KNX, użytkownicy mają wiele możliwości łatwego i kompleksowego monitorowania systemu, którego obsługa jest intuicyjna. Dodatkową zaletą systemu są możliwości:

 • zainstalowania w dowolnej części domu czujników światłowodowych,
 • inteligentnego pomiar zużycia energii, co umożliwia unikanie marnotrawienia energii i zmniejszenie kosztów eksploatacji,
 • przeprogramowania lub nawet zatrzymania zegara sterującego systemem w celu dopasowania się do indywidualnych potrzeb użytkownika.