Zadanie: Trzy interesujące zastosowania pozwalają na zademonstrowanie wszechstronnych możliwości systemu KNX do wykorzystania w sektorze przemysłowym. W wydajnej energetycznie elektrociepłowni można uruchomić, jeden lub dwa dodatkowe piece gazowe, ogrzewacze gazowe, lub starsze paleniska gazowe, kiedy wymagane jest podwyższenie temperatury. Oświetlenie powinno być uruchamiane tylko wtedy, gdy jest potrzebne, w budynkach produkcyjnych tylko w użytkowanych obszarach gdzie wykonywane są prace. Przy sterowaniu klimatyzacją w pomieszczeniach biurowych, jest bardzo ważne uniknięcie kondensacji w sufitach chłodzących.

Rozwiązanie:

Nowe aparaty przeznaczone do sterowania ogrzewaniem, klimatyzacją i wentylacją pozwalają na elastyczne zarządzanie dystrybucją energii cieplnej i regulację temperatury w pomieszczeniach za pośrednictwem KNX. Do ekonomicznego utrzymywania stałego natężenia oświetlenia oraz zapewnienie oświetlenia bezpieczeństwa wykorzystano urządzenia systemu KNX współpracując ze sterownikami oświetlenia. Ciągłą kontrolę punktu rosy oraz jej przesuniecie jest możliwe do zrealizowania dzięki niedawno wprowadzonym czujnikom KNX.

Realizacja:

  • Do realizacji centralnej wizualizacji z możliwością sterowania i kontroli wykorzystano Gira Facility-Server.
  • Jako reprezentacyjne urządzenie obsługowe służy 19” dotykowy panel
  • Do regulacji ogrzewania użyto sond temperatury (Arcus EDS SK01T) i napędów zaworów (Heimeier EMO EIB)
  • Złącze Logo/KNX (Siemens) zostało wykorzystane do transmisji danych roboczych między maszynami produkcyjnymi, a sterownikami oświetlenia
  • Czujniki obecności z możliwością utrzymywania stałego poziomu natężenia oświetlenia (BEG Luxomat), a także bramka KNX/DALI (Siemens), udowadniają swoją przydatność tam gdzie wymagane jest energooszczędne i ekonomiczne oświetlenie i oświetlenie awaryjne
  • Kontrola punktu rosy jest realizowana za pomocą użyciu czujnika entalpii (Arcus EDS SK03-TTFK).

Możliwości:

Wizualizacja umożliwia zgodne z zapotrzebowaniem sterowanie dostarczaniem ciepła za pośrednictwem ciągłych napędów zaworów mieszających. Facility Serwer oblicza oczekiwane zapotrzebowanie na energię cieplna i uruchamia kolejne systemy grzewcze. Oświetlenie załączone będzie automatycznie załączane po wykryciu obecności pracowników w biurze lub w strefie produkcji. Osiągnięcie punktu rosy powoduje uruchomienia silnika mieszającego, a obieg tak wyregulowany, aby zapobiec skraplaniu w sufitach chłodzących.

Korzyści:

Wszechstronność systemu: KNX jest używany do sterowania oświetleniem, ogrzewaniem, temperaturą pomieszczeń i zapewnia oszczędność energetyczną w budynkach przemysłowych. Równocześnie zapewnia komfortowe warunki i chroni strukturę budynku, jak również zapewnia wymagane przepisami oświetlenie bezpieczeństwa.