Zadanie eSolar jest systemem nadzorującym oraz lokalnym lub zdalnym systemem zarządzającym utrzymaniem instalacji na farmach paneli fotowoltaicznych. System składa się z urządzeń o niskim poborze energii, zainstalowanych na każdej farmie fotowoltaicznej, które mogą uniwersalnie pobierać dane. eSolar integruje istniejący system, który komunikuje się poprzez protokół KNX. Internetowy dostęp do urządzenia możliwy jest poprzez LAN lub sieci mobilne, takie jak GPRS/ UMTS.

Zainstalowany w centrum kontroli serwer pozwala równolegle monitorować kilka farm, i tak:

  • monitoring w czasie rzeczywistym poprawnego funkcjonowania wszystkich komponentów farmy fotowoltaicznej,
  • okresowo pobierane dane, pochodzące z różnych farm,
  • zarządzanie danymi zbieranymi z poszczególnych farm,
  • analiza porównawcza produkcji i sprawności poszczególnych farm,
  • zarządzanie technicznymi i ekonomicznymi danymi historycznymi w celach obsługi.

Rozwiązanie i wdrożenie

eSolar może komunikować się z większością dostępnych na rynku przetworników poprzez porty komunikacyjne typu RS232, czy RS485, by połączyć się z mierzonym źródłem. Może również w tym samym celu komunikować się z licznikami energii, licznikami opłat, lub z analizatorami sieci, poprzez ich porty komunikacyjne RS232 lub RS485, a także poprzez wyjścia impulsowe. Poprzez KNX, eSolar może pozyskiwać dane pochodzące z różnych dostępnych na rynku czujników, po to by realizować niezbędne funkcje (temperatura oraz inne parametry środowiska, automatyczny system chłodzenia i czyszczenia modułów fotowoltaicznych, zarządzanie obciążeniem elektrycznym, kontrola systemów mocujących, itp.).
eSolar może nagrywać i przechowywać dane w trybie dziennym, miesięcznym i rocznym, przez 10 lat i pozwala na ich graficzną lub tabelaryczną wizualizację. eSolar może, autonomicznie i automatycznie dozorować dane i inicjować scenariusze, lub zaplanowane działania w zależności od zaistniałego zdarzenia (wysyłanie sygnałów alarmowych przez e-mail, lub SMS, inicjowanie programów czyszczących w przypadku dysfunkcji sprawności paneli, kontrola obciążenia elektrycznego, generowanie raportów z produkcji, uruchamianie scenariuszy procedur w zależności od porównania w czasie rzeczywistym produkcji energii oraz krzywych obciążeń poszczególnych farm, automatyczny rozruch w przypadkach prób kradzieży, itp.).

Zalety i korzyści

  • Gwarantowana komunikacja z większością dostępnych na rynku przetwornikami i systemami pomiaru energii, a także ze standardowymi czujnikami pomiaru wartości otoczenia,
  • Gruntowna i dokładna informacja na temat wytworzonej energii, jej efektywności, zysków oraz generalnych oszczędności,
  • Informacje w czasie rzeczywistym z dozorowanych farm w celu łatwiejszego podejmowania właściwych interwencji,
  • Komunikacja z systemami automatyki budynków jest strategiczną funkcją pozwalającą na zarządzanie obciążeniem, tworzenie polityki energetycznej budynków, inicjowanie scenariuszy opartych na już istniejących systemach oraz zwiększanie efektywności energetycznej.