REALIZACJE /

Wrocław

Stylowy dom jednorodzinny

Dom jednorodzinny

Współpracę z klientem zaczęliśmy przed etapem okablowania, co pozwoliło na optymalne przygotowanie domu do instalacji systemu KNX. Ponadto do każdego obwodu został doprowadzony przewód co najmniej 4-żyłowy, dzięki czemu możliwe było wprowadzanie późniejszych zmian w liczbie sterowanych obwodów. Np. uzyskaliśmy dodatkowe sterowane gniazdka elektryczne. Przewód magistralny KNX został tak poprowadzony, że przy niewielkich nakładach można w miarę potrzeby dołożyć dodatkowe sensory. Instalacje zostały podzielone między 2 rozdzielnice , umieszczone w przyziemiu (w garażu) i na parterze. Pozwoliło to na zmniejszenie liczby przewodów doprowadzanych w jedno miejsce. Do wysterowania było ok. 100 świateł, 30 rolet, 4 okna dachowe i kilkanaście stref ogrzewania.

Zakres działania systemu KNX został tak określony, żeby można było zintegrować praktycznie wszystkie domowe instalacje (z wyjątkiem klimatyzacji):

  • sterowanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym (załączane, ściemniane, taśmy LED sterowane przez interfejs DALI)
  • rolety okienne, dachowe, okna dachowe
  • ogrzewanie (podłogowe, grzejniki kanałowe z wymuszonym obiegiem)
  • dodatkowe obwody (np. pompa obiegowa c.o., radioodbiorniki w łazienkach i kuchni, bramy, ekran kina domowego)
  • integracja z systemem alarmowym
  • W ciągach komunikacyjnych, schodach, łazienkach, garderobach i garażu zainstalowaliśmy czujki ruchu i obecności, aby zautomatyzować załączanie oświetlenia.

Przyciski do załączania oświetlenia są rozmieszczone tak, aby użytkownik miał łatwy i intuicyjny dostęp do załączenia oświetlenia lub rolety. Przyciski umożliwiają sterowanie pojedynczymi obwodami oraz grupami (np. wyłączanie wszystkich świateł, zasłanianie wszystkich rolet, uruchomienie sceny itp.).

O właściwą temperaturę w pomieszczeniach dbają termostaty ścienne.

Instalacja została wzbogacona o serwer wizualizacji, dzięki któremu można sterować wszystkimi urządzeniami przy pomocy komputera, tabletu bądź smartfonu. Dodatkowe na serwerze działa zegar sterujący oświetleniem zewnętrznym, w połączeniu ze stacją pogodową na dachu, przekazującą informacje o nadchodzącym zmierzchu, bieżącej temperaturze, opadach czy sile wiatru. Informacje te są dostępne na głównej stronie systemu wizualizacji. 

Na serwerze również działają przygotowane programy do sterowania wentylatorami w grzejnikach kanałowych, pompą obiegową c.o.

Dzięki serwerowi również użytkownicy mają możliwość tworzenia i uruchamiania scenariuszy dla oświetlenia, rolet i ogrzewania. Serwer umożliwia także zdalny dostęp do systemu KNX.