REALIZACJE /

Błaszki

Komfortowe biuro z inteligentnymi funkcjami

Nowoczesna siedziba firmy Drogbruk pod Kaliszem

Jeden z ostatnich projektów Omnidom to automatyka KNX w nowopowstałym budynku biurowym przedsiębiorstwa Drogbruk w Błaszkach pod Kaliszem. Budynek w formie i wystroju mocno odzwierciedla przemysłowy charakter firmy. Automatyka budynku dopełnia obraz biura jako na wskroś nowoczesnego i komfortowego miejsca pracy.

Głównym obszarem sterowania jest oświetlenie, prawie w całości oparte na systemie DALI. Dzięki temu oraz dzięki zastosowaniu w pomieszczeniach biurowych czuników obecności ABB Premium jest możliwe automatyczne sterowanie poziomem natężenia oświetlenia i nie trzeba pamiętać o włączaniu i wyłączeniu światła w pomieszczeniach. W długich ciągach komunikacyjnych zastosowano czujki korytarzowe, co pozwoliło ograniczyć ich liczbę.

Ogrzewanie podłogowe jest regulowane przez termostaty w ściennych panelach dotykowych oraz aktory grzewcze sterujące siłownikami w rozdzielaczach C.O.

System klimatyzacji jest zintegrowany z automatyką KNX przez centralny interfejs komunikacyjny. W przypadku przekroczenia ustalonej temperatury w pomieszczeniu latem, system może je schłodzić przed przyjściem pracowników do biura.

Ponieważ budynek ma bardzo duże, przeszklone powierzchnie, konieczne było zapewnienie ochrony przeciwsłonecznej. Zrealizowano to poprzez automatycznie sterowane rolety. Algorytm sterowania uwzględnia położenie Słońca względem elewacji, stopień nasłonecznienia oraz sterowanie zegarowe.

Dodatkową funkcjonalnością jest możliwość odblokowywania drzwi z systemu wizualizacji dzięki integracji z systemem kontroli dostępu.

System KNX pozwolił także na rozszerzenie zaplanowanych funkcji o kolejne, które nie były pierwotnie przewidziane – sterowanie nagrzewnicami wodnymi z nawiewem w hali ekspozycji oraz niezależną klimatyzacją w salce rekreacyjnej dla pracowników, przez interfejs KNX z emiterami podczerwieni, zastępującymi standardowe piloty do klimatyzacji.

Pełna automatyzacja oświetlenia, ogrzewania, zasłaniania okien oraz klimatyzacji to spore wyzwanie, wymagające „dostrajania” parametrów już w trakcie użytkowania budynku. Dzięki zdalnemu dostępowi jest możliwe uwzględnianie uwag użytkowników i doprecyzowanie algorytmów sterujących automatyką.

Zakres prac automatyki:

  • Sterowanie oświetleniem DALI z wykorzystaniem czujek obecności i ruchu
  • Sterowanie ogrzewaniem podłogowym oraz nagrzewnicami wodnymi
  • Integracja z systemem klimatyzacji
  • Sterowanie roletami zależne od natężenia światła i położenia Słońca
  • Integracja z systemem kontroli dostępu