REALIZACJE /

Poznań

Poznańskie Centrum Finansowe

Obiekt biurowy w Poznaniu o powierzchni 32.000m²

  • sterowanie oświetleniem z automatyczną regulacją natężenia;
  • sterowanie zasilaniem obwodów gniazdowych i rozdzielnic elektrycznych;
  • sterowanie centralne na panelu LCD i tablicy synoptycznej;
  • monitorowanie zasilania serwerowni i obwodów komputerowych z wizualizacją na PC