REALIZACJE /

Woj. pomorskie

Szkoły artystyczne

Automatyka budynku KNX dla zabytkowych placówek szkolnictwa artystycznego

Realizacje w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zamierzeniem inwestycyjnym, którego beneficjentem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko była termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz modernizacja Infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku i efektywności energetycznej.  Jest to pionierskie, jedyne tego rodzaju zamierzenie inwestycyjne w Polsce i w Europie, zaprogramowane w ramach dwóch perspektyw finansowych UE (2007-2013 i 2014-2020), obejmujące kompleksowo podsektor publiczny. U genezy projektu leży cel  zapewnienia optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego poprzez modernizację infrastruktury szkół artystycznych w Polsce. Programem zostało objętych ponad 200 budynków należących do 156 szkół w całej Polsce. Aż 65% z modernizowanych obiektów powstało jeszcze przed 1945 rokiem, a pozostale 35%  to budynki wybudowane w latach 1946-1992.

DOM-I został wybrany wykonawcą zaawansowanych systemów automatyki budynkowej w standardzie KNX dla placówek w województwie pomorskim:

  • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Słupsku
  • Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Wejherowie
  • Szkoła Muzyczna I stopnia w Chojnicach

Remontowane szkoły przy okazji prac termomodernizacyjnych doposażone zostały w zaawansowane systemy automatyki budynkowej w standardzie KNX, przede wszystkim dla podniesienia energooszczędności, ale także dla komfortu oraz bezpieczeństwa uczniów i personelu. Zautomatyzowane zostało oświetlenie, dzięki zastosowaniu czujników oraz sterowników DALI. Na potrzeby monitorowania zintegrowana została instalacja grzewcza oraz system fotowoltaiczny. Firma DOM-I zastosowała rozwiązania Schneider Electric: serwery z logiką oraz wizualizacją, panele dotykowe, aktory, sensory i czujniki.

Zabiegi te wygenerowały znaczne oszczędności oraz ułatwiły obsługę i eksploatację budynku,
a wskaźnik energooszczędności wyliczony na podstawie audytów energetycznych wynosi ponad 60,4%.

W sumie projekt dotyczy ponad 31 tys. nauczycieli i uczniów szkół w całej Polsce.