AKTUALNOŚCI /

Co nowego w następnej generacji ETS6 - narzędzia konfiguracyjnego systemów KNX?

Opublikowano: 25 March 2021

Oficjalna data wydania ETS6 wprawdzie nie jest jeszcze znana, ale jesteśmy coraz bliżej premiery następnej generacji narzędzia konfiguracyjnego systemów KNX. Znamy już kilka informacji na temat nowości jakie wniesie program w wersji szóstej.

ETS od 30 lat jest najważniejszym narzędziem integratora KNX. Co istotne z każdą nowszą wersją zawsze zachowywano wsteczną kompatybilność ze starymi produktami EIB/KNX czy projektami wyeksportowanymi w pierwszych wersjach programu. Nie inaczej jest i w najnowszej wersji ETS6, która to praktycznie gwarantuje kompatybilność 30 lat wstecz!

Co nowego w ETS6?

Poprzednia wersja ETS5 zapoczątkował wsparcie dla technologii KNX Secure - szyfrowanie komunikacji magistrali KNX. ETS6 rozszerza tą funkcjonalność udostępniając wsparcie dla KNX Segment Coupler oraz KNX Security Proxy. To się przekłada na możliwość tworzenia systemu na bazie urządzeń typu KNX TP oraz KNX RF z jeszcze większym poziomem bezpieczeństwa niż dotychczas. Dodatkowo pojawia się wsparcie dla nowej generacji urządzeń KNX.RF tzw. KNX RF Multi (uwaga – teraz będą obligatoryjnie „Secure”) oraz dla KNX IoT. Wprowadzono również kilka zmian zwiększający komfort pracy w tymże środowisku, związanych z ulepszonym interfejsem oraz pracą na rozwiązaniach "chmurowych”.

ETS5 był pierwszą w historii wersją programu ETS wspierającą pełne bezprzewodowe rozszerzenie KNX.RF, niezależnie od stosowanego producenta interfejsu radiowego. W tej wersji urządzenia radiowe KNX RF komunikują się z urządzeniami KNX TP poprzez sprzęgło radiowe tworzące osobne linie w zależności od stosowanego typu transmisji.

Dla przykładu - w linii 1.1.x mogły znaleźć się wyłącznie urządzenia KNX TP, a w osobnej linii (np. 2.1.x) tylko radiowe produkty KNX.RF. ETS6 udostępnia nowe możliwości tworzenia topologii sieci nazywane „KNX segment coupler”. Powstaje możliwość podzielenia pojedynczej linii na segmenty, w której każdy segment może oznaczać inny typ medium (np. KNX TP1, KNX RF). Dzięki takiemu rozwiązaniu w obrębie tej samej puli adresów - np. 1.1.x - będzie można stosować zarówno urządzenia radiowe, jak i korzystające z popularnego zielonego przewodu.

KNX Security Proxy to nowe pojęcie dodane w ETS6. Dzięki urządzeniu (tzw. media-coupler) wspierającemu KX Secure Proxy jest możliwość stosowanie urządzeń typu KNX Secure i szyfrowanej transmisji wspólnie z urządzeniami starszymi, niewspierającymi tych metod zwiększających bezpieczeństwo w systemie KNX. Odbywa się to z zachowaniem szyfrowanej komunikacji między urządzeniami „KNX Secure” i urządzeniami typu „KNX Plain” (produkty KNX niewspierające KNX Secure).

„KNX RF Multi” to efekt rozwoju technologicznego standardu „KNX RF”. Każde urządzenie KNX RF Multi wyposażone jest obligatoryjnie w technologię KNX Secure. Dodatkowo konfiguracja częstotliwości poszczególnych kanałów pomiędzy urządzeniami jest wykonywana automatycznie za pomocą ETS6. Wprowadzono również kilka przydatnych funkcji dla instalatorów umożliwiających szybkie uruchomienie oraz zwiększono wydajność komunikacji poprzez wprowadzenie „Fast ACK” do ustawień domyślnych.

Udogodnienia dla integratorów KNX w ETS6

ETS6 to również udogodnienia dla integratorów KNX. Jest to pierwsza wersja programu, która może być uruchamiana w wielu oknach systemu Windows, co będzie przydatne w niektórych przypadkach jak np. wyszukiwanie zmian w dwóch różnych wersjach projektu dla tego samego obiektu. Udoskonalono zarządzanie zakładkami, okienkami oraz poprawiono płynność - popularnej w tym środowisku - metody typu „Drag & Drop”. Zoptymalizowane pewne mechanizmy usprawniające codzienną pracę jak np. „Link With” umożliwiające szybsze łączenie adresów grupowych z obiektami komunikacyjnymi poprzez automatyczne sugestie połączeń docelowych. Wprowadzono również modyfikacje w licencjonowaniu programu, gdyż od najnowszej wersji 6 nie tylko będzie możliwości autoryzacji licencji poprzez kluczu sprzętowy USB (tzw „KNX dongle”), powstaje dodatkowa opcja weryfikacji licencji online (przez tzw KNX Cloud licensing), co okaże się niezastąpione w przypadku gdybyśmy zapomnieli „KNX Dongle” zabrać na obiekt.

W środowisku ETS6 połączono konto my.knx.org ze narzędziem ETS. Dokonywanie zakupów stanie się wygodniejsze, a usprawnieniu ulegnie też proces importu licencji czy zarządzanie aplikacjami dodatkowymi. Ciekawym i nowym rozwiązaniem jest połączeniem lokalnych projektów ETS.
Umożliwia to odpowiednie skatalogowanie projektów inwestycji, oznaczenie ich danymi typu „meta” oraz dodawanie obrazków do każdej z inwestycji. Znacznie usprawni to dostęp do projektów. Zapowiedziano też wsparcie w procesie archiwizacje projektów. Przewidziano możliwość współdzielenia projektów pomiędzy zespołem.

Technologia KNX była od zawsze otwartym standardem. W najnowszej wersji KNX otwiera się jeszcze bardziej i zaczyna wspierać technologię IoT. To właśnie zapowiedź nowego KNX IoT. ETS6 umożliwi łączenie tradycyjnej technologii KNX TP z szeroko pojętą technologią KNX IoT . Dochodzi do integracji rozwiązań dotychczas niezależnych od KNX. Praktycznym przykładem jest możliwość pobrania informacji z serwisów pogodowych, konwersja pobranych danych do technologii KNX i uwzględnienie tych odczytów w systemie sterowania budynkiem.

Zapowiedziano również integrację technologii KNX z rozwiązaniami typu geo-fencing i wykorzystaniu pozyskanych informacji w algorytmie pracy urządzeń inteligentnej instalacji, co może przełożyć się np. na automatycznie otwieranie bramy wjazdowej w przypadku zbliżania się do granicy naszej posesji.