AKTUALNOŚCI /

Satel INT-KNX-2: moduł integracji z systemem KNX

Opublikowano: 04 April 2024

Test i przewodnik po integracji.

Moduł Satel INT-KNX-2

Moduł INT-KNX-2 umożliwia integrację systemu alarmowego INTEGRA / INTEGRA Plus z systemem KNX. Za pośrednictwem modułu centrala alarmowa może sterować urządzeniami wykonawczymi podłączonymi do magistrali KNX, a urządzenia magistralne mogą sterować systemem alarmowym. 

Moduł Satel INT-KNX-2 oferuje 64 obiekty komunikacyjne KNX oraz rozbudowę systemu alarmowego o wyjścia wirtualne dedykowane do sterowania urządzeniami KNX. Liczba wyjść wirtualnych jest określana przy pomocy przełączników typu DIP-switch (od 8 do 64 – wielokrotność liczby 8). Moduł umożliwia sterowanie urządzeniami KNX przy pomocy makropoleceń i wyjść z centrali oraz systemem alarmowym za pośrednictwem wejść systemu alarmowego. Moduł posiada port magistralny umożliwiający bezpośrednie podłączenie do magistrali KNX oraz wejście sabotażowe typu NC. Dodatkowo, istnieje możliwość podłączenia do magistrali RS-485, co umożliwia aktualizację oprogramowania za pośrednictwem magistrali.

 

Nowe sposoby integracji systemów automatyki i alarmowych 

Integracja systemu automatyki z systemem alarmowym wydaje się obecnie czymś oczywistym, chociaż sposobów realizacji na tę integrację jest kilka.

Pierwszym jak sądzę sposobem było połączenie kabelkowe, z wykorzystaniem wyjść/wejść centrali alarmowej oraz modułów wyjściowych i wejść binarnych KNX. To połączenie jest niezależne 
od jakichkolwiek modułów komunikacyjnych i standardów. Zadziała zawsze i niezależnie od systemu alarmowego, o ile mamy do dyspozycji odpowiednią liczbę modułów i wolnych złącz. 
Po to jednak powstają interfejsy komunikacyjne, by stosować jedno urządzenie zamiast kilku, w dodatku oferujące szersze możliwości.

INT-KNX-2 to moduł w formie ekspandera, umożliwiający połączenie funkcjonalności systemu alarmowego opartego na centrali INTEGRA z systemem KNX. Łącząc elastyczność systemu INTEGRA z różnorodnymi urządzeniami KNX, rozszerza funkcjonalność obu instalacji, a jednocześnie przynosi oszczędności. Manipulatory systemu alarmowego mogą być wykorzystane do sterowania urządzeniami KNX. Konfiguracja modułu odbywa się przy użyciu programu DLOADX na komputerze. Moduł może być montowany zarówno w obudowie z centralą, jak i osobno.

 

Podłączenie INT-KNX-2 

INT-KNX2 jest drugą wersją interfejsu łączącego centralę SATEL INTEGRA / INTEGRA Plus z systemem KNX. Pierwsza nie zawierała portu magistralnego, który należało zakupić oddzielnie. Obecnie interfejs ma postać płytki rozszerzenia o standardowych wymiarach, a do połączenia potrzebne są 4 żyły magistrali SATEL oraz 2 żyły magistrali KNX. Dodatkowo moduł wyposażony jest w wejście sabotażowe, o czym trzeba pamiętać przy uruchamianiu centrali SATEL INTEGRA.

 

Zaadresowanie modułu

Na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę? Na poprawne zaadresowanie modułu za pomocą 
5-ciu przełączników DIP (kłania się kodowanie w systemie dwójkowym) oraz ustawienie liczby obiektów komunikacyjnych KNX (kolejne 3 przełączniki). Ponadto należy pamiętać, by zrobić to przed podłączeniem modułu i uruchomieniem centrali. W KNX parametryzację wykonuje się po nadaniu adresu fizycznego w programie ETS, tutaj zaś trzeba się chwilę zastanowić zanim cokolwiek uruchomimy. Powody opisuję poniżej.

Moduł jest uniwersalny dla wszystkich central Satel INTEGRA i INTEGRA Plus (od 24 do 256). 
Jeśli mamy np. centralę Satel INTEGRA 32, która może obsłużyć 32 wejścia (z czego 8 jest wbudowanych na stałe), to zostają 24 wolne wejścia. Fizyczne lub wirtualne. Każdy moduł rozszerzeń INT-E zabiera kolejne 8 wejść. A interfejs INT-KNX2 może obsłużyć od 8 do 64 wejść lub wyjść (zależnie od parametryzacji). I tutaj należy zwrócić uwagę na ważne aspekty.

Po pierwsze, nie można ustawić więcej wejść niż może łącznie obsłużyć centrala, a po drugie trzeba uwzględnić dodatkowe wejścia zabrane przez moduły rozszerzeń. Jest i po trzecie. Każde 8 wejść zabiera 1 adres na magistrali rozszerzeń centrali Satel INTEGRA, co należy uwzględnić przy adresacji ewentualnych kolejnych kart rozszerzeń. Skomplikowane? Uważam, że tak. Integracja centrali Satel i KNX wymaga nie tylko znajomości systemu KNX, ale przydaje się też umiejętność uruchamiania centrali alarmowej Satel.

Instrukcja podłączania i uruchamiania modułu INT-KNX2 jest dostarczana przez producenta razem z urządzeniem w postaci drukowanej oraz dostępna na stronie producenta. Koniecznie należy ją dokładnie przeczytać przed instalacją!

 

Zalety modułu i korzyści dla integracji 

Może w tym miejscu należałoby wrócić do stwierdzenia z pierwszych stron artykułu o oczywistości integracji systemów. Co zyskujemy dzięki tej integracji? 

Dzięki przesyłaniu danych z systemu alarmowego do KNX możemy na przykład:

  • wizualizować stan czujek w wygodnej i czytelnej formie na serwerze KNX,
  • automatyzować działanie systemu HVAC zależnie od otwarcia okien/drzwi,
  • uruchamiać programy, sceny zależnie od stanu uzbrojenia/rozbrojenia alarmu,
  • wywoływać akcje w systemie KNX po uruchomieniu alarmu włamaniowego, sabotażu,
  • odcinać dopływ wody po wykryciu zalania,
  • uruchamiać makra na manipulatorze, traktując go jak panel sterujący systemem KNX,
  • odcinać zasilanie w razie pożaru.

 

Lista możliwości jest znacznie dłuższa. Pamiętajmy, że możemy też korzystać z funkcji logicznych 
w centrali, a następnie ich wynik przesyłać jako stan wyjścia wirtualnego do systemu KNX. 

W drugą stronę możemy między innymi:

  • uzbrajać wybraną strefę lub strefy alarmu przyciskiem KNX, 
  • uruchamiać alarm z systemu KNX w razie zagrożenia,
  • wykorzystywać czujki systemu KNX jako część systemu alarmowego (jako funkcjonalne uzupełnienie, które nie wpływa na ogólne bezpieczeństwo systemu alarmowego).

 

Statusy dowolnych urządzeń KNX mogą być wykorzystywane jako wejścia w systemie alarmowym. 

Z punktu widzenia programisty KNX istotne jest to, że wszystkie operacje związane z parametryzacją moduł INT-KNX2 odbywają się w programie DLOADX. Adresy grupowe obiektów komunikacyjnych musimy wcześniej przygotować w ETS. Adres fizyczny modułu przypisuje się w oknie programu DLOADX bez naciskania przycisku programowania. W związku z tym w ETS jest potrzeba skorzystania z tzw. urządzenia „dummy”, któremu przypiszemy adres fizyczny INT-KNX2.

 

Podsumowanie

Przygotowanie modułu Satel INT-KNX2 do pracy wymaga nieco doświadczenia z KNX, 
ale przede wszystkim wiedzy, jak programować centrale SATEL INTEGRA / INTEGRA Plus. 
Dotyczy to głównie sparametryzowania wirtualnych wyjść z centrali alarmowej. Ale co najważniejsze, w efekcie uzyskujemy bardzo stabilne połączenie dwóch systemów, które działa bezobsługowo przez całe lata.

 

opracowanie: Cezary Chałupczak

KNX Polska | Omnidom

Pobierz artykuł w PDF