Kontakt

KNX Association Poland

Adres korespondencyjny:
ul. Przasnyska 6B
01-756 Warszawa

Jan Worobiec
Prezes Stowarzyszenia KNX Polska

+48 518 315 855
jan.worobiec@targetpress.pl

Damian Fituch
Sekretarz Stowarzyszenia KNX Polska

+48 607 088 055
info@knxstandard.pl