Kontakt

KNX Association Poland

Adres korespondencyjny:
ul. Przasnyska 6B
01-756 Warszawa

Jan Worobiec
Prezes Stowarzyszenia KNX Polska

+48 518 315 855
jan.worobiec@targetpress.pl

Kamil Konopka
Sekretarz Stowarzyszenia KNX Polska

+48 508 651 211
kamil.konopka@targetpress.pl