O stowarzyszeniu

Jesteśmy narodową grupą KNX Association w Polsce, zrzeszającą i otwartą dla wszystkich, którzy pracują lub są związani w jakiś sposób ze technologią KNX.

KNX Polska jest stowarzyszeniem, które aktywnie działa w celu rozpowszechnienia wiedzy i popularyzowania nowoczesnej systemów elektrycznych w oparciu o otwarty standard KNX.

Cele te realizujemy poprzez udział w targach branżowych, kampanie medialne, prowadzenie seminariów i wykłady, organizacje szkoleń, publikacje prasowe i drukowanie broszur, tłumaczenie programu ETS, nagradzanie najlepszych rozwiązań i rac naukowych o KNX, propagowanie zastosowań i korzyści wynikających z zastosowania automatyzacji budynków w standardzie KNX etc.

Wśród członków wspierających są czołowi producenci systemów oświetlenia, ogrzewania i chłodzenia, wentylacji, energii multimediów i efektywności energetycznej z pomocą KNX.

Wspólne działania i współpraca członków ma na celu zwiększenie oddziaływania na rynek, aktywne propagowanie elastyczności i bogatej oferty zastosowań standardu KNX i całkowitej kompatybilności wszystkich certyfikowanych produktów pochodzących od różnych producentów.

Być członkiem KNX Polska to znaczy wspierać nowoczesną technologię i niezależną technikę instalacyjną, być aktywnym w branży i widocznym na rynku oraz posiadać statut fachowej firmy gwarantującej jakość swojej oferty.

Współpracujemy z niektórymi uczelniami technicznymi w Polsce, ośrodkami certyfikowanego szkolenia partnerów KNX, pismami branżowymi i wystawcami oraz KNX Professionals.

Członkostwo w KNX Polska

Od stycznia 2017 mamy trzy typy członkostwa:

  • Członkowie wspierający (firmy wspierające), którymi są głownie producenci.
  • Członkowie zwyczajni, którzy są rekomendowani przez firmy wspierające.
  • Członkowie stowarzyszeni, którymi obecnie są głownie solidni integratorzy systemów.