Szkolenia i certyfikaty

Certyfikowany Ośrodek Szkoleniowy KNX w Warszawie

Ośrodek szkoleniowy działa w Warszawie, w willi wyposażonej w system KNX. Dzięki temu kursanci, oprócz zajęć teoretycznych i praktycznych, mają okazję zobaczyć działanie systemu w praktyce. W tym ośrodku realizowane są również szkolenia zaawansowane KNX, szkolenia dotyczące wizualizacji oraz warsztaty w trakcie których programowany jest rzeczywisty dom.

Kontakt
Andrzej Stachno
tel. 530 813 317
info@knxpolska.org
www.knxpolska.org

Certyfikowane Centrum Szkoleniowe KNX przy Politechnice Wrocławskiej

Laboratorium Budynków Inteligentnych
Politechnika Wrocławska – Wydział Elektroniki
Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki

ul. Janiszewskiego 11/17
50-372 Wrocław
Budynek C-3 (wejście poprzez Gmach Elektroniki C-1)

tel. 507 813 317
e-mail: info@knxpolska.org

Kontakt
Andrzej Stachno
tel. 530 813 317
andrzej.stachno@pwr.wroc.pl

Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu

Jednostka dydaktyczna specjalizująca się w kształceniu zawodowym młodzieży szkół średnich.

Kontakt
Andrzej Stachno
tel. 530 813 317
info@knxpolska.org