AKTUALNOŚCI /

Serwer GIRA S1: wielofunkcyjne urządzenie udostępniające zdalny dostęp do instalacji

Opublikowano: 14 February 2023

Test urządzenia Gira S1 nr katalogowy: 2089 00

Bezpieczny zdalny dostęp do inteligentnego domu

GIRA S1 to produkt o wielu zaletach zarówno dla integratora systemu KNX jak i dla klienta końcowego. Jest urządzeniem, które pomaga zdalnie i bezpiecznie połączyć się z siecią komputerową, z systemem KNX oraz uzyskać dostęp do innych urządzeń wewnątrz budynku, np. do głównego routera, do serwera NAS czy do rejestratora. 

Podstawowe zalety produktu:

 • Rozwiązanie chmurowe,
 • Działa niezależnie od dostawcy usług internetowych,
 • Nie jest wymagane posiadanie stałego lub zewnętrznego IP (IPv4,  Ipv6),
 • Niemal cała funkcjonalność dostępna jest w cenie zakupionego urządzenia,
 • bez abonamentów (stan na styczeń 2023),
 • Konfiguracja jest prosta i intuicyjna, nie wymaga specjalistycznej wiedzy informatycznej, aby móc korzystać z wysoce zabezpieczonych połączeń.

Zastosowanie GIRA S1

Gira S1 to moduł zdalnego dostępu, oferujący następujące funkcjonalności:

 • Zapewnia zdalny i bezpieczny dostęp do instalacji KNX za pomocą programu ETS,
 • Działa jako KNX/IP interfejs (wspierający KNX secure),
 • Jest KNX/IP urządzeniem, otwierającym i blokującym dostęp za pomocą telegramów dla określonych użytkowników. Umożliwia udostępnienie klientowi końcowemu adresu grupowego, którym świadomie otwiera kanał dostępu dla serwisanta KNX,
 • Jest serwerem czasu NTP dla sieci KNX.
 • Loguje telegramy magistralne KNX i zapisuje je na karcie SD,
 • Współpracuje z serwerami wizualizacyjnymi z palety firmy GIRA: HomeServer oraz X1, a także udostępnia użytkownikom końcowym m.in. możliwość szyfrowanego zdalnego dostępu z poziomu dedykowanych aplikacji mobilnych do serwerów KNX;
 • Umożliwia powiadamianie o zdarzeniach magistralnych KNX na różne sposoby poprzez:
  • e-mail (wiadomości mogą być przesyłane z załącznikami np. zdjęciem z kamery)
  • sms i komunikaty głosowe (integracja z sms77.de i messagebird.com -płatne)
  • powiadomienia typu „push”
  • usługę IFTTT (płatna)      
 • Jest serwerem VPN, umożliwiającym szybkie skonfigurowanie połączenia za pomocą aplikacji OpenVPN.

Narzędzia konfiguracji GIRA S1

Istnieją trzy różne narzędzia do konfigurowania GIRA S1:

 • Platforma internetowa „GIRA Device Portal” www.geraeteportal.gira.de
 • Wbudowany web-server
 • Aplikacja do programu ETS

GIRA Device Portal

Jest to prosty serwis internetowy dedykowany dla integratora KNX ale również dla klienta końcowego.

 

Użyteczną zakładką jest sekcja „Links”, gdzie można utworzyć skróty do wielu urządzeń sieciowych zainstalowanych wewnątrz domu posiadających interfejs www.

Gira S1 wbudowany konfigurator web-server

Wywołuje się go poprzez wpisanie adresu IP urządzenia w przeglądarce. Serwis dedykowany jest funkcjom diagnostycznym i umożliwia m.in. ściągnięcie logów, archiwizację telegramów KNX czy wgranie najnowszego firmware.

Aplikacja do ETS

Poniższy screen przedstawia możliwości urządzenia. Za pomocą telegramów można otwierać kanały dostępu dla różnych grup (np. dla serwisu), można wysyłać powiadomienia do serwisów „sms77.de” / messagebird.com” czy sprawdzić status poprawności działania połączenia z portalem.

Producent przygotował dedykowany program na Windows „Gira S1 Windows Client”. Aplikacja łączy się za jego pomocą do portalu GIRA i umożliwia konfigurowanie zdalnych połączeń TCP oraz zdalnych połączeń do systemu KNX.

Opracowanie:

Tomasz Gruda
KNX Polska  |  vBASS

Pobierz pełną wersję artykułu PDF